Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

by May 11, 2012News0 comments

Jab iontach leis an ngarraíodóireacht, a Brother Don. Ar mhaith leat cabhair a thabhairt dhom le mo ghairdín fhéin anois?

Great Job with the gardening Brother Don, would you like to help me with mine now?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Is oibrí iontach é, Spiderman.

Spiderman is a great worker.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Ceard? Níl mé ag bogadh, rinne mé mo chuid oibre.

What? I’m not moving, I’ve done my work.

Clár Samplach

Sample Schedule

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Duirt mo mhúinteoir go mba cheart dhom “cleachtadh, cleachtadh agus cleachtadh” má’s mian liom a bheith líofa.

My teacher said that I should “practice, practice, practice” if I want to be fluent.

An bhfuil tú ag éisteacht? Déanfaidh muidne é seo i rith an seisiúin agus beidh Molly agus Sóisear ann. Ní bheidh Sóisear sásta le botún ar bith.

Are you listening? We will be doing this during the session. Molly and Junior will be there and Junior will not be happy if we make a mistake.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Conas a déarfá “WOOF WOOF” as Gaeilge?

How do you say “WOOF WOOF” in irish?

Mr. Mullen, chuala mé ráfla gur fear ‘nurturing’ thú. An bhfuil sé sin ceart?

Mr. Mullen, I heard a rumor that you’re a nurturing guy. Is that right?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Tá mé ag fanacht fós le haighaidh “The Flight Of The Bumble Bees”.

I’m still waiting for “The Flight Of The Bumble Bees”.

Comhghairdeas

Fuair Daithí Mac Lochlainn an Scoláireacht “John Patrick Tierney”

(Múinteoir – Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Daithí Mac Lochlainn received the John Patrick Tierney Scholarship.

(Teacher – For study in Ireland.)

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Comhghairdeas

Fuair Siobhán Galvin an scoláireacht mhór eile.

(Mac Léinn – Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Siobhan Galvin received the other big scholarship.

(Student – For study in Ireland.)

Comhghairdeas

Fuair Pádraig Higgins an scoláireacht “Ethel Brogan”

Pádraig Higgins received the Ethel Brogan Scholarship.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Arailt

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Sheoirsín

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Hilary

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Lúcais

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Phádraigín, Cháit agus Mhelissa

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

Rang Uáitéair

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

An tArd-Rang

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

An Grúpa

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY
Daltaí na Gaeilge