Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)

by Mar 28, 2014News0 comments

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)

An bhfuil Fáinne Airgid nó Fáinne Óir agat nó an cainteoir dúchais thú? Fiú amháin má tá tú féin ag streachailt leis an ngramadach ‘s é do bheatha ag an “Fáinne Wearers’ Ball”. I rith na deireadh seachtaine bíonn seans ag ‘chuile dhuine againn ár n-oilteachta a chur os ard. Má chaitheann tú fáinne ba chóir go mbeadh rún diongbháilte agat bheith i láthair ag an deireadh seachtaine sármhaith seo. Bíonn gach rud faoin deireadh seachtaine seo spéisiúil. Fanaimid ag carróstlanna compordaí, ithimid ag proinnteach iontach agus bíonn príomhchócaire den chéad scoth againn chun aire a thabhairt dúinn. Bigí diongbháilte agus áirithint a dhéanamh go luath an bhliain seo chugainn.

Do you have a Silver Fáinne, a Gold Fáinne or are you a fluent speaker? Even if you’re still struggling with the grammar you’re all are welcome at the “Fáinne Wearers’ Ball”. During the weekend we all get to show off our skills. If you own a fáinne then you should make it a point of attending this excellent weekend. Everything about this weekend is special. We stay at comfortable motels, eat at a great restaurant and have a superior chef to take care of us. Make a point of making your reservations early next year.

 

Bíonn an rath i mbun na ronna.

 

There is luck in sharing a thing.

 

Déan do dhícheall chun gníomhaíochtaí iomlán Dhaltaí a fhógairt.

Bíodh do chairde leat agus cuir an teanga in aithne dóibh.

 

Do your part to get the word out about all of the Daltaí programs.

Bring friends and introduce them to the language.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Is den imirt mhaith a choimhéad.

Watching is part of good play.

Athchóirimis an leabhar Peig mar dhráma an bhliain seo chugainn.

Let’s adapt Peig for the stage next year.

Cheithre nithe nach tugtha d’Éireannach iontaoibh leo: Adharc bhó, crúb chapaill, dranna madra agus gáire Sasanaigh.

Four things which an Irishman ought not to trust: A cow’s horn, a horse’s hoof, a dog’s snarl and an Englishman’s laugh.

No wisecracks about Stiobhárd, please.

Ná bígí ag caitheamh ciútaí péice chun Stiobhárd, mas é bhur dtoil é.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
I n-ithe na potóige bhíonn a tástáil.

The proof of the pudding lies in the eating of it.

Maith an fear thú, a Liam. D’oibrigh tú go crua chun deireadh seachtaine an-mhaith a dhéanamh di.

Well done, Liam. You worked hard to make a very successful weekend.

Sáraíonn eagnaíocht gach saibhreas.

Wisdom excels all riches.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Má’s maith leat síocháin, cairdeas, agus moladh – Éist, féach is fan balbh.

If you wish for peace, friendship and praise – Listen, look and be dumb.

Gnáthamh na hoibre an t-eolas.

Knowledge comes through practice.

As an obair do fachtar an fhoghlaim.

Learning comes through work.

An gcaithifidh mé tuilleadh a rá? Cleacht, cleacht.

Need I say more? Practice, practice.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
An t-seód is do-fhághala, ‘s í is áille.

The rare jewel is the most beautiful.

Go raibh maith agat a Mhaeve as do ranganna breátha agus do léacht thar cionn.

Thanks, Maeve for your excellent classes and lecture.

Cleachtadh a dhéanann máistreacht.

Practice makes mastery.

I rith an Choitileáin bhí iomarca siamsa againn. Eachtra an-sultmhar a bhí ann!

During the ball we had a plethora of entertainment. What a great experience!

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Mairg ná deineann comhairle dea-mhná.

Woe to him who does not have the counsel of a good wife.

Maith ´i an charaid, ach cé holc bheith ‘na heaspa.

Friendship is good, though absence from friends is painful.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)
Eunlaith an aon eite a n-éinfheacht ag eitiollaigh.

Birds of one feather flying together.

Fáinne Wearers’ Ball 2014 (LBI)