Original Silent Night lyrics by Joseph Mohr.
Irish version from a poem by Máire Áine Nic Gearailt

Oíche Chiúin

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Cách ‘na suan, dís araon,
Dís is dílse ‘faire le spéis,
Naíon beag gnaoi-gheal, ceananntais caomh,
Críost, ‘na chodladh go séimh,
Críost, ‘na chodladh go sámh.
Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Aoirí ar dtús ‘chuala an scéal;
Allelúia aingil ag glaoch,
Cantain shuairc i ngar is i gcéin.
Críost an slánaitheoir féin,
Críost an slánaitheoir féin.

Silent Night

Silent night, night of God’s Son,
Everyone is asleep, the Holy couple huddle together,
Obedient parents watchful with affection,
A small beautifully bright Infant, blazing star, dear One,
Christ, gently sleeping,
Christ, peacefully sleeping.
Silent night, night of God’s Son,
Shepherds first heard the news,
Angels calling Alleluia,
Gloriously chanting near and far,
Christ, the Savior, Himself,
Christ, the Savior, Himself.