Seachtain 2014 Esopus, NY

by Aug 24, 2014News0 comments

Cén t-iontas a bhí ar an seachtain! Bhí an aimsir go h-iontach. Bhí an bia suntasach agus, ar ndóigh, bhí na múinteoirí níos fearr ná riamh. D’fhoghlaimíomar féin a lán rudaí úra agus tá súil go mór againn leis an gcéad deireadh seachtaine Dhaltaí eile in Elmer, NJ.

What a wonderful week it was! The weather was amazing. The food was outstanding and, of course, the teachers outdid themselves. We all learned many new things and we look forward to Daltaí’s next weekend in Elmer, NJ.

Seachtain 2014 Esopus, NY
Seachtain 2014 Esopus, NY
Choinnigh Eibhlín agus a híochtaráin muid go léir gnóthach i rith na seachtaine le heachtra difriúil ‘chuile oíche.

Eibhlín and her minions kept us all busy throughout the week with a different event every evening.

Is dócha gur chonaic tú an físeán sin a bhí Stiobhárd ag taispeáint do ‘chuile dhuine? Ar eagla na heagla nach bhfaca tú é, seo an nasc:

So I guess you saw that video that Stiobhárd’s been showing everyone? Just in case you haven’t seen it, here’s the link:

😂 

Seachtain 2014 Esopus, NY
Seachtain 2014 Esopus, NY

Chuir cabhróirí na seachtaine fáilte romhainn uile, agus tharla deismíneacht speisialta nuair a bhácáil cailín de na girsí cáca dúinn.

The helpers for the week made us all welcome and, as a special touch, one of the girls baked us a cake.

🍰 

Ceol na gCupán Stíl Dhaltaí
Seachtain 2014 Esopus, NY
Ceapaim go mba cheart dúinn Jessica a ainmnú do Top Model. Ansin, déanfaimid duine labhartha nua Dhaltaí na Gaeilge aisti.

I think we should put Jessica’s name in for Top Model. Then, we’ll make her the new spokesperson for Daltaí na Gaeilge.

Bhí an t-ádh orainn go raibh ealaíontóir an-éirimiúil inár measc i rith na seachtaine. Phéinteáil sí an pictiúr seo faoi cheann trí lá. An-jab!

We were lucky to have a very talented artist with us during the week. She painted this picture in three days. Nice job!

Seachtain 2014 Esopus, NY
Seachtain 2014 Esopus, NY
Bhronn Kaytria pictiúr ar Bhráthair Eoghan. Crochfar go bródúil sna hallaí Esopus é.

Kaytria presented Brother Owen with the picture. It will be hung proudly in the halls of Esopus.

Bhí an chirceoil blasta aréir.

That chicken last night was tasty.

Seachtain 2014 Esopus, NY
An Leon le Seáinin MacConraoi
Seachtain 2014 Esopus, NY
Thug cuid againn cuairt ar Shliabh Hunter ar ár dtráthnóna saor. Is é ceann de na cinn is faide i Meiriceá é an Zip-line atá ann.

Some of us visited Hunter Mountain on our afternoon off. The Zip-line they have there is one of the longest in America.

Zip-Lining ar Shliabh Hunter

Rang Dhonncha agus Mháire

Seachtain 2014 Esopus, NY

Rang Rollin agus Ghobnait

Seachtain 2014 Esopus, NY

Rang Shiobhán agus Susan

Seachtain 2014 Esopus, NY

Rang Shiún

Seachtain 2014 Esopus, NY

An Grúpa

Seachtain 2014 Esopus, NY